Kampeer- en camping­regels

 • Het terrein van Camping Terpstra is slechts toegankelijk voor personen die in het bezit zijn van een polsbandje van Camping Terpstra en aldus staan ingeschreven bij de receptie. Kampeerbewijs moet op verzoek aan beheerder/ personeel/ bewaking worden getoond.
 • Iedere kampeerder heeft de verplichting om zijn gehuurde plaats (tent breedte tot aan het tegelpad) en de directe omgeving schoon te houden.
 • Bij vertrek dient de kampeerplaats schoon achter gelaten te worden.
 • Huisvuil in dichtgebonden vuilniszakken komo-kwaliteit in de afval/perscontainers deponeren.
 • Aanwijzingen van kampwachten/personeel/beveiliging dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Tussen 21:30 ’s avonds en 11:00 uur ’s ochtends radiostilte!
 • Nachtrust vanaf 21.30 uur t/m 11.00 uur. Gedurende deze uren kunnen er door de bewaking aanvullende eisen worden gesteld i.v.m. ordehandhaving.
 • Bij voortijdig vertrek geen restitutie.
 • Kamperen op eigen risico; de camping is niet aansprakelijk voor bagage, diefstal of vernielingen en opgelegde boetes wegens overtredingen van wetgeving waaronder begrepen de drank- en horecawet.
 • Je gaat er mee akkoord dat er foto- en videomateriaal tijdens jouw verblijf op de camping worden gemaakt en dat deze voor commerciële doeleinden door de camping wordt verspreid via de website, in de e-mail nieuwsbrief, op drukwerk en op sociale media.
 • Het is voor een ieder verboden om met alcoholische dranken over de camping te lopen. Bij constatering volgt 15,00 euro boete (direct en contant te voldoen)
 • Alcoholische dranken mogen enkel en alleen op de eigen kampeerplaats worden genuttigd. Bij constatering volgt 15,00 euro boete (direct en contant te voldoen). Camping Terpstra wijst jullie hierbij nog op het feit dat het verboden is voor jongeren onder de 18 jaar om alcohol te drinken in het openbaar. Camping Terpstra wijst er hierbij op dat in de tent (achter de rits) privé terrein is waar de controleurs van de gemeente niet mogen controleren of er alcohol wordt gedronken door jongeren onder de 18 jaar. Er is discussie of ditzelfde geldt voor het nuttigen van alcoholische dranken door jongeren onder de 18 jaar onder de luifel dan wel op het gras van de eigen gehuurde kampeerplaats. Camping Terpstra wijst jullie er dan ook op dat jullie hierop door controleurs van de gemeente op elke moment kunnen worden gecontroleerd.
 • Het is verboden te urineren op het kampeerterrein buiten de toiletten. Bij constatering volgt een boete van 15,00 euro direct en contant te voldoen.
 • Het is uitdrukkelijk verboden op de camping te graven, ook bij regen.
 • Het is uitdrukkelijk verboden op de camping te voetballen en met voorwerpen te gooien, bij constatering volgt verwijdering zonder restitutie van staangeld en/of borg. Voetballen mag in het weiland aan de overkant van de weg.
 • Open vuur is ten strengste verboden (kampvuur, vuurkorven, fakkels, e.d. zijn niet toegestaan). Barbecues van het gras af, niet te dicht bij de tenten. Blusmateriaal binnen handbereik (emmer water).
 • Voor een BBQ dient toestemming gevraagd te worden in het kantoor.
 • Het is verboden in de toiletgebouwen vis, groente, etc. schoon te maken
 • Blijf van andermans eigendommen af!
 • Bagagekarretjes direct terugbrengen naar het voorterrein (voor de receptie).
 • De bagagekarretjes mogen niet van het erf af!
 • Radio, TV of muziek op een volume waar andere kampeerders zich niet aan kunnen storen, dus zachtjes. Geen stereotorens meenemen.
 • Geen apparatuur dat meer dan 900 watt nodig heeft (tosti-ijzer, waterkoker, grillplaat, föhn, frituurpan, krultang enz.) aansluiten in de tent.
 • Het is verboden in het bezit te zijn van drugs, dus ook geen softdrugs. Overtreders worden onmiddellijk van de camping verwijderd zonder restitutie van staangeld en/of borg.
 • Het is verboden zoveel alcoholische dranken (comazuipen) te nuttigen wat bewusteloosheid en/of medische opname tot gevolg heeft. De groep waar de overtreder toebehoort en de overtreder worden onmiddellijk van de camping verwijderd zonder restitutie van staangeld en/of borg.
 • Hij of zij die zich op enigerlei wijze misdraagt, e.e.a. naar oordeel van de directie van Camping Terpstra, zal van de camping worden verwijderd zonder restitutie van staangeld en/of borg.
 • Indien één lid van de groep zich niet heeft gehouden aan de kampeerregels waardoor verwijdering van de camping volgt, dan geldt deze verwijdering voor de gehele groep, ondanks het feit dat wellicht de overige leden van de groep zich wel aan de kampeerregels hebben gehouden.
 • Op verzoek van werknemers van Camping Terpstra dien je je kampeerbewijs en/of polsbandje te tonen.
 • Bij vermissing of misbruik van het polsbandje volgt een boete van 10,00 euro direct en contant te voldoen.
 • Tapinstallatie met koolzuurflessen zijn niet toegestaan.
 • Aggregaten zijn niet toegestaan.
 • ⁠Het is verboden om muziek af te spelen in de toiletgebouwen.
 • Betreden van andermans tent zonder toestemming is verwijdering van de camping, ook wanneer deze tent leeg staat.
 • Bij overtreding van deze kampeerregels volgt verwijdering van de camping.
 • Campinggasten die overlast op het eiland veroorzaken door vechtpartijen en/of vernielingen en/of zich niet houden aan de wet- of regelgeving waaronder tevens dient te worden verstaan de drank- en horecawet kunnen van de camping worden geweigerd.
 • Bij verwijdering wordt de borg ingehouden.